فلش مموری USB3.1 کینگ استار مدل Kingstar KS318 - Fido3
fido3-ks318-1 فلش مموری کینگ استار
fido3-ks318-1 فلش مموری کینگ استار
fido3-ks318-1 فلش مموری کینگ استار
fido3-ks318-1 فلش مموری کینگ استار
فلش مموری USB3.1 کینگ استار مدل Kingstar KS318 - Fido3
fido3-ks318-1 فلش مموری کینگ استار
fido3-ks318-1 فلش مموری کینگ استار
fido3-ks318-1 فلش مموری کینگ استار
fido3-ks318-1 فلش مموری کینگ استار

فلش مموری USB3.1 کینگ استار 128 گیگابایت مدل Kingstar KS318 – Fido3Kingstar KS318 Fido3 Flash Memory-128GB


قیمت 245,000 تومان