کابل شارژ الدینیو LS29
کابل شارژ الدینیو LS29
کابل شارژ الدینیو LS29
کابل شارژ الدینیو LS29
کابل شارژ الدینیو LS29
کابل شارژ الدینیو LS29

کابل فست شارژ و دیتا Lightning برند LDNIO مدل LS29 i طول 1 متر با خروجی 2.4 آمپرcharge cable lightning LDNIO LS29i 1m 2.4A


قیمت 41,900 تومان