فلش مموری OTG USB3.1 کینگ استار مدل Kingstar S30
s30
فلش مموری OTG USB3.1 کینگ استار64 گیگابایت مدل Kingstar S30
فلش مموری OTG USB3.1 کینگ استار مدل Kingstar S30
s30
فلش مموری OTG USB3.1 کینگ استار64 گیگابایت مدل Kingstar S30

فلش مموری OTG USB3.1 کینگ استار64 گیگابایت مدل Kingstar S30Kingstar S30 OTG USB3.1 Flash Memory - 64GB