فلش مموری USB2.0 کینگ استار گیگابایت مدل Kingstar KS221 Force
ks221
ks221ks221
فلش مموری USB2.0 کینگ استار گیگابایت مدل Kingstar KS221 Force 4
فلش مموری USB2.0 کینگ استار گیگابایت مدل Kingstar KS221 Force
ks221
ks221ks221
فلش مموری USB2.0 کینگ استار گیگابایت مدل Kingstar KS221 Force 4

فلش مموری USB2.0 کینگ استار64 گیگابایت مدل Kingstar Sky KS221 ForceKingstar sky KS221 force Flash Memory - 64GB


قیمت 87,000 تومان