فلش مموری USB2.0 کینگ استار گیگابایت Kingstar KS220 Flix
ks220
ks220
فلش مموری USB2.0 کینگ استار گیگابایت Kingstar KS220 Flix
فلش مموری USB2.0 کینگ استار گیگابایت Kingstar KS220 Flix
ks220
ks220
فلش مموری USB2.0 کینگ استار گیگابایت Kingstar KS220 Flix

فلش مموری USB2.0 کینگ استار 32 گیگابایت مدل Kingstar KS220 FlixKingstar sky KS220 flix Flash Memory - 32GB


قیمت 49,000 تومان