آشنایی با پاژ

آشنایی با پاژ

پاژ نام زادگاه فردوسی بزرگ ، شاعر و حماسه سرای ایرانی است . این مکان که در 15 کیلومتری شمال شرق شهر مشهد واقع شده ، روستایی ست سر سبز و در هر گوشه و کنار آن میتوان درختان انگور را مشاهده کرد .

در تاریخ‌ نگاری‌ای که نظامی عروضی سمرقندی انجام داده‌است به این موضوع اشاره شده‌است که: (( ابوالقاسم فردوسی از دهقانان توس بود و از دیهی (دهی) که آن دیه (روستا) را پاژ خوانند و از ناحیت (ناحیه) تابران (توس) است؛ آن ده، بزرگ است و از وی هزار مرد بیرون آید. فردوسی در آن دیه (روستا)، شوکتی تمام داشت. ))

فردوسی-پاژ
نباشد همه نیک و بد پایدار
همان به که نیکی بود یادگار
*
همان گنجِ دینار و کاخ بلند
نخواهد بُدَن مر تو را سودمند
*
سخن ماند از تو همی یادگار
سخن را چنین خوارمایه مدار

در قسمت شمالی این روستا دو تپه تاریخی وجود دارد که با توجه به آثار بدست آمده از آن ، پیشینه آن را به سده های ابتدایی اسلام نسبت میدهند . در دوران قاجار نیز بناهایی بر روی این تپه ها ساخته شده که به دلیل عدم رسیدگی از آنها نیز چیزی جز خرابه باقی نمانده است .

در فرهنگ اسدی نخجوانی معنای پاژ را (( باج )) عنوان کرده است که البته دلیل نامگذاری این مکان به این نام بر کسی معلوم نیست .

داخل روستای پاژ و بر روی تپه های تاریخی آن عمارتی مخروبه قرار دارد که بعضی آن را خانه فرودسی مینامند ، اما این باور اشتباهیست و این عمارت در حقیقت خانه کدخدای روستا بوده که در دوره قاجار به دست استادکاری مشهدی ساخته شده است .

از سوی بنیاد فردوسی در اردی‌بهشت ماه ۱۳۹۱ نقاشی رنگ و روغن از نمای بالای روستای پاژ که ((  منصور وفایی ))، عضو هیئت امنای بنیاد فردوسی و از آخرین بازماندگان نگارگری قهوه‌خانه‌ای، ترسیم نموده بود به گونه کارت پستال در دسترس دوستداران فردوسی قرار گرفته شده‌است .

فردوسی-پاژ
پاژ – اثر منصور وفایی
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها